top of page

לביא עולמי

lavi israel here.jpg
אודות לביא העולמי
small lion .jpg

לביא עולמי הקומה בשנת 2012 במטרה לסייע לקהילות היהודית להתמודד עם תופעת ההתבוללות ומגמת ניכור כלפי זהות היהודית בקרב צעירים וסטודנטים יהודים. עיקר הפעילות של לביא עולמי מתמקדת בקרב הקהילות היהודיות הקטנות והבינוניות ברחבי העולם, בדגש על הקהילות היהודיות השונות ברחבי אירופה. הפעילות מתואמת עם הקהילה ובהתאם לצרכיה.

 

 

בכל שנה עוזבים אלפי יהודים צעירים את העם היהודי, חלק מהם מתחתנים עם בני זוג שאינם יהודיים וחלק מהם חיים באורח חיים שאינו יהודי.

 

ארגון לביא העולמי לא מוותר על אף יהודי ומפעיל מרכזי יהדות ובתי מדרש עבור הצעירים היהודיים בתפוצות ובישראל שנפשם משתוקקת להתחבר ליהדות ולארץ ישראל.

פרויקטים מובילים של לביא עולמי

בתי לביא בתפוצות

בתי לביא משמשים כבית יהודי פתוח, ומקום מפגש ופעילות עבור צעירים וסטודנטים יהודים. בבתי לביא מתקיימות פעילויות שונות ובהם:  סעודות שבת, חגי ישראל, שיעורי עברית, אירועים חברתיים סביב מעגל השנה היהודי וסביב אירועים היסטוריים של העם היהודי, לימוד בחברותא בנושאים שונים, בית מדרש יוצר, מעגלי שיח, סמינרים, הרצאות, ועוד. בבתי לביא אנו יוצרים קהילה של צעירים, מכינים אותם ומכשירים אותם למנהיגות ואחריות בקהילות היהודיות במדינתם. פעילות חשובה זו מאפשרת למשתתפים למצוא את החיבור שלהם אל היהדות ולחזק את ההשתייכות שלהם אל הקהילה היהודית תוך מתן משמעות לזהותם זו בחייהם הבוגרים.

 

שליחי לביא

שליחי לביא נבחרים בקפידה בהתאם לצרכי הקהילות ועוברים הכשרה משמעותית לקראת יציאתם לשליחות וליווי מקצועי במהלך שהותם בקהילות. שליחי לביא יוצאים לתקופה של בין שנה לארבע שנים לניהול בתי לביא ברחבי העולם. השליחים מסייעים במשימות ובתפקידים שונים בקהילות היהודיות ומהווים מודל עבור הצעירים היהודים. השליחים הם כתובת לשאלות ושיח סביב נושאים הקשורים בזהות יהודית, ציונות, המציאות בישראל ועוד. השליחים גם מאתרים צעירים ומשתפים אותם בפעילות הקהילתית. השליחים מעודדים את הצעירים להיות שותפים ולקחת אחריות על עתידה של הקהילה היהודית המקומית.

 

בתי לביא בעולם נכון לשנת 2022

        אירופה  

        גרמניה - ברלין

        אוסטריה - וינה

        הונגריה - בודפשט

        הולנד - אמסטרדם

אירועים אירופאים

בנוסף לכך מתקיימים אירועים המשותפים לחברי לביא מהמדינות השונות, שבתונים אזוריים, כנסים וסמינרים בנושאים של זהות יהודית, מנהיגות, אחריות בקהילה, ערבות הדדית, הסברה ואף הקניית כלים הסברתיים ללחימה באנטישמיות.

פרויקטים-עתידיים.jpg
צרו קשר

תודה! ההודעה נשלחה בהצלחה.

לביא עולמי

רחוב המלך ג'ורג' 54

בניין "בית מאיר"

ירושלים

טלפון: 052-8109583

דוא"ל: CEO@lavi-olami.org

יואב כהן-חדד, מנכ"ל לביא עולמי

bottom of page