top of page

לביא עולמי

lavi israel here.jpg
אודות לביא העולמי
small lion .jpg

לביא עולמי הקומה בשנת 2012 במטרה לסייע לקהילות היהודיות להתמודד עם תופעת ההתבוללות ומגמת ניכור כלפי זהות יהודית בקרב צעירים וסטודנטים יהודים. עיקר הפעילות של לביא עולמי מקרבת הקהילות היהודיות הקטנות והבינוניות ברחבי העולם, בדגש על הקהילות היהודיות השונות ברחבי אירופה. הפעילות מתואמת עם הקהילה ובתאם לצרכיה.

 

 

בכל שנה עוז אלפי יהודים צעירים את העם היהודי, חלק מתחתנים עם בני זוג אנשים יהודים וחלק מהחיים באורח חיים שאינם יהודים.

 

ארגון לביא העולמי לא מוותר על אף יהודי ומפעיל מרכזי יהדות ובתי מדרש עבור בתפוצות הצעירים היהודיים ובישראל שנפשם משתוקקת להתחבר לליהדות ולארץ ישראל.

פרויקטים מובילים של לביא עולמי

בתי לביא בתפוצות

בתי לביאים משמשים כבית יהודי פתוח, ומפגש מקום ופעילות עבור צעירים וסטודנטים יהודים. בתי לביא מתקיים פעילויות שונות ובהם:  סעודות שבת, חגי ישראל, שיעורי עברית, חברות חברתיות סביב מעגל השנה היהודי וסביב אירועים היסטוריים של העם היהודי, לימוד בחברותא שיח בנושאים שונים, בית מדרש, יוצר, סמינרלי , הרצאות ועוד. בתי לביא אנו יוצרים קהילה של צעירים, מכינים אותם ומכשירים למנהיגות ואחריות בקהילות יהודיות במדינתם. פעילות חשובה זו מאפשרת למשתתפים את החיבור שלהם אל היהדות ולחזק את ההשתייכות שלהם אל הקהילה היהודית תוך מתן משמעות לזהותם זו בחייהם הבוגרים.

 

שליחי לביא

שליחי לביא נבחרים בקפידה בהתאם לצרכי הקהילות ועוברים הכשרה לקראת יציאתם לשליחות וליווי מקצועי שאותם בקהילות. שליחי לביא יוצאים לתקופה בין שנה לארבע שנים לניהול בתי לביא בעולם. השליחים עובדים שותפים במשימות ובתים שונים בקהילות יהודיות ומהווים מודל עבור הצעירים היהודים. השלחים הם כתובת לשאלות ושיח סביב נושאים הקשורים בזהות יהודית, ציונות, המציאות בישראל ועוד. השלחים גם מאתרים צעירים ומשתפים אותם בפעילות הקהילתית. השליחים מעודדים את הצעירים להיות שותפים ולקחת אחריות על עתידה של הקהילה היהודית המקומית.

 

בתי לביא בעולם נכון לשנת 2022

             אירופה  

          גרמניה -   ברלין, קלן      

       

          אוסטריה -  וינה     

          הונגריה -  בודפשט

          הולנד -  אמסטרדם

אירועים אירופאים

בנוסף מתקיימים אירועים שותפים לחברי לביא מהמדינות השונות, שבתונים אזוריים, כנסים וסמינרים בנושאים של זהות יהודית, מנהיגות, אחריות בקהילה, ערבות הדדית, הסברה ואף אנט הקניית כלים הסברתיים ללחימה בישמיות.

פרויקטים-עתידיים.jpg
צרו קשר

תודה! ההודעה נשלחה בהצלחה.

לביא עולמי

רחוב המלך ג'ורג' 54

בניין "בית מאיר"

ירושלים

טלפון: 052-523-6458

דוא"ל: ceo@lavi-olami.org 

bottom of page