top of page

במהלך השואה הושמדו באכזריות שישה מיליון יהודים.
אבוד פיזית לעם היהודי לנצח.
 

אתה יודע מהי "השואה השקטה"?
 

זהו אובדן של אלפי יהודים לנישואי תערובת וכן היעדר כל זיקה יהודית בחייהם.

"עלינו לקחת אחריות על תחיית הרוח היהודית בדורנו. מטרתו של לביא עולמי היא לעזור לצעירים למצוא את דרכם לזהותם ולמורשת היהודית ולהעמיק את הקשר שלהם למדינת ישראל תוך התמודדות עם העלייה חסרת התקדים של אנטישמיות בכל העולם".

אילן רוט, מנכ"ל לביא עולמי

 

לביא בית מדרש בירושלים

עלות ארוחת שבת לאדם אחד: $15   €13
(בדרך כלל יש 50 איש לכל ארוחה)

 

הוצאות חודשיות של בית המדרש לביא בירושלים: $2800   €2500

הוצאות שנתיות ללביא בית המדרש בירושלים: 33,600 $ 30,000 €

בית לביא באירופה

עלות פעילויות שבועיות בבית לביא אחד באירופה: $250   €200
(לא כולל ארוחות שבת)

ארוחת שבת לאדם אחד:  $11  _cc781905-5cde-cf58d_fbd€319586

סעודת שבת בבית לביא: $455-$570   _cc781905-51cde-€3b305-94cde-€31905-94cd€31905-94cd

שבת בבודפשט, הונגריה: $227  €200

הוצאות שנתיות עבור בית לביא אחד באירופה: $60,000   €53,000
(שכר דירה, הוצאות מחיה, טיסות, ביטוח, פעילויות, תקורה וניהול)

תרומתכם הנדיבה תחזק את הזהות היהודית והציונית של צעירים יהודים בכל רחבי העולם.

אם אתה גר בישראל:

תרומה מקוונת הניתנת לניכוי מס

כפתור חזי

תרומות הניתנות לניכוי מס העברות/המחאות בנקאיות נשלחות אל:
בנק פועלי אגודת ישראל
סניף: 182
מספר חשבון: 736333
שם החשבון: לביא עולמי

עבור העברות בנקאיות בינלאומיות (לא ניכוי מס בישראל)

הבנק הבינלאומי הראשון של ישראל, תל אביב

מספר קוד SWIFT FIRBILITXXX
סניף: פאגי קנפי נשרים
מס' סניף 182
שם החשבון: LAVI OLAMI
מספר חשבון: 736333
IBAN: IL700521820000000736333

 

אם אתה גר בארה"ב:

לקבלת קבלה הניתנת לניכוי מס בארה"ב, אנא שלח את התרומה המיועדת שלך לביא עולמי אל:
הקרן המרכזית לישראל
c/o מרקוס האחים טקסטיל
שדרת 980 של אמריקה
ניו יורק, ניו יורק 10018-7809, ארה"ב
שימו לב: מר ארתור מרקוס, נשיא
EIN:13-2992985

טלפון: 212-519-0247
 

אם אתה גר באנגליה:

אנא לחץ כאן לתרומה הניתנת לניכוי מס בבריטניה.

 
 
bottom of page