top of page

על לביא

מה אנחנו עושים ולמה

LAVI הוקמה בשנת 2012 כמלכ"ר חינוכי ירושלמי שמטרתה לחבר צעירים יהודים ברחבי העולם לסיפור האנשים שלהם המתרחשים כעת במולדתם.

 

מוקד המאמצים הפדגוגיים שלנו הוא לזהות היכן אנו נמצאים כיום בהיסטוריה היהודית, אילו שאיפות לאומיות טרם התגשמו וכיצד אנו כיחידים יכולים להשתתף בסיפור של עמנו. אנו שואפים לעודד חשיבה עצמאית ולאפשר דיון נמרץ בין תלמידים ומבוגרים צעירים המחפשים תפקידי מנהיגות בעולם היהודי. התכניות והיוזמות שלנו משקפות את רוח תרבותנו העתיקה ואת ערכינו האוניברסליים ביצירת חזון מעורר השראה לעתידה של מדינת ישראל המושרש בחוויה היהודית הקולקטיבית ובכמיהות הלאומיות העתיקות שלנו.

 

LAVI מעודד גישה הוליסטית לזהות יהודית התואמת את ערכי היסוד והשאיפות ההיסטוריות של עמנו. באמצעות חקר טקסטים עתיקים, דיון באירועים אקטואליים ועיסוק עמוק בנקודות מבט מכל הקשת היהודית, LAVI פועל לספק פורום נחוץ לניתוח מעמיק ודיון הנוגע לכמה מהנושאים הדחופים ביותר המאתגרים כיום את עמנו.

אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מספר ארגונים יהודיים למבוגרים צעירים, ועוזרים לעורר בקרב תלמידיהם תודעה לאומית חזקה ורצון להשתתף כשחקנים פעילים בהיסטוריה היהודית.

 

בנוסף לתוכניות השוטפות שלנו בישראל, LAVI מתגאה בפרקים פעילים באירופה ובפעילויות שונות בצפון אמריקה.

small lion .jpg
bottom of page